"Voor elk probleem
een passende oplossing."

Foto's uit een ver verleden