"Voor elk probleem
een passende oplossing."

Grote Plasma snijtafel in actie.